§57a Überprüfung

€46,-   §57a Begutachtung PKW

€55,-   §57a Begutachtung NFZ bis 3,5t

€40,-   §57a Begutachtung Motorrad

€30,-   §57a Begutachtung Moped

€23,-   §57a Begutachtung Anhänger  ungebremst

€36,-   §57a Begutachtung Anhänger gebremst